På fri fod med retningen mod succes

At have været sat væk fra alt det man kender i en længere periode, kan skabe problemer og utryghed, når man har afsonet sin straf og igen bliver en fri person. Det ses derfor ofte at personer der har været bag tremmer i en lang periode automatisk, søger mod det miljø der engang fik dem bag tremmerne og desværre havner nogle dermed i fængslet kort tid efter løsladelsen.

Vælg den sti der fører mod succes

Når man efter at have været væk fra den vante hverdag i det fri pludselig står og skal falde ind i en normal tilværelse igen, kan tvivlen let sætte ind i forhold til, hvad der er det rette at gøre fremadrettet. De første beslutninger og valg der skal træffes, kan afgøre hvilken sti du bevæger dig videre ud af og kan derfor være afgørende for din fremtid. Men hvordan finder man ud af hvilken sti der fører mod succes?

Det første der skal sikres er, at der er en form for indtægtskilde og et tag over hovedet. Det kan være svært at finde arbejde som tidligere straffet og det kan derfor virke som den bedste let løsning at tage kontakt til det miljø man førhen var en del af, for at få hjælp til at finde et job så man ikke skal til at optage kviklån eller tage andre dårlige valg.

Benyt systemets hjælpemidler og få den gode start

Det er dog sjældent en god idé at tage kontakt til det miljø man kom fra førhen. I stedet for at tage kontakt til det tidligere miljø, skal de offentlige hjælpemidler bruges. Det behøver ikke at tænkes som offentlige økonomiske hjælpemidler, men det er nærmere tænkt som at benytte de offentliges systemer, der er lavet netop til at få folk i den rigtige retning, som f.eks. socialrådgivere og sagsbehandlere på jobcenteret. Jo før du søger den rette hjælp, jo før vil du træde ind på den sti der leder dig vej til din succes.